Biztonsági előírás a balesetmentes tűzijáték használathoz

 

FIGYELMEZTETÉS

COVID-19 miatt : 587/2020. (XII. 16.) Kormányrendelet alapján csak magánterületen lehet felhasználni a szilveszteri pirotechnikai termékeket!

Állásfoglalás

2020. december 17-én hatályba lépett az 587/2020. (XII. 16.) Kormányrendelet (továbbiakbanrendelet), amely jelentősen szűkíti az év végi pirotechnikai termékforgalmazás és felhasználáslehetőségeit.A rendelet 1.§ a) pontja megtiltja a 173/2011. (VIII.24.) Kormányrendelet (továbbiakban Kr.)98. § (1) bekezdése szerinti engedélyek kiadását, valamint kimondja, hogy a már kiadottengedélyek nem jogosítanak a tevékenységre.

A Kr. 98. § (1) kifejezetten az év végi értékesítéshez szükséges ideiglenes tároló helyekengedélyeztetéséről szól:„98. § (1) Az 1-3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék december 28. és 31. közötti időszakbantörténő forgalmazásához a tárolás ideiglenes tárolóhelyre is engedélyezhető, feltéve, hogy felügyeletéről(élőerős őrzéssel vagy riasztást követő azonnali reagálással összehangolt folyamatos képi megfigyeléssel)gondoskodnak.”

Vagyis minden más értékesítésre jogosító engedély és bejelentett bolti pirotechnikaiforgalmazási tevékenység továbbra is végezhető, így különösen a bolti forgalmazás, akézi tároló helyekről történő forgalmazás és az állandó tároló helyekről valóforgalmazás is, amennyiben az adott tároló helyhez forgalmazási engedéllyel (jellemzőeneleve a tárolási engedéllyel egy engedélyben engedélyezve a forgalmazást) rendelkezik azengedélyes (a bejelentett bolti forgalmazás esetén külön forgalmazási engedély semszükséges).A rendelet 1.§ b) pontja megtiltja az. 1. és 2. osztályba tartozó tűzijáték termékek a Kr. 104. §(1) bekezdés c) pontja szerinti december 28-án 18 óra és következő naptári év január 1-jén 6óra között tartó időszak tartalma alatti felhasználást.

A Kr. 104. § (1) bekezdés c) pontja kifejezetten csak a jellemzően közterületi és egyébkifejezetten meghatározott helyeken való felhasználás tilalmának fenti időszakban valótilalomfeloldásáról szól:„104. § (1) 1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméka) közintézményben, középületben, sportlétesítményben, egyházi jogi személy által használt helyiségben, védetttermészeti területen, valamint rendezvény helyszínéül szolgáló nyilvános helyen pirotechnikus jelenlétében ésirányításával használható fel,b) tömegközlekedési eszközön nem használható fel, és csak zárt csomagolásban szállítható,c) magánszemély által közúti és gyalogos közlekedésre (út, járda, híd stb.), kikapcsolódásra, szórakozásra,sporttevékenységre, szabadidő eltöltésére szolgáló területen - kivéve a december 28. 18 óra és a következőnaptári év január 1-jén 6 óra közötti időtartamot - nem használható fel.”

Tehát 1. és 2. osztályba tartozó tűzijáték termékek magán területen továbbra iskorlátozás és engedély nélkül használhatóak, különös tekintettel a továbbra is hatályos 103.§-ra amely ezt lehetővé teszi, és amely jogszabályhely alkalmazását a rendelet nemfüggesztette fel:„103. § (1) Az 1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékre e rendelet előírásait e címbenmeghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Nem kell engedély a 14. életévét betöltött személynek az 1. pirotechnikai osztályba tartozó pirotechnikaitermékek - a petárda kivételével - megvásárlásához, birtoklásához, és ezeket egy időben összesen 1 kg nettóhatóanyag-tartalomig tárolhatja, és a használati és kezelési útmutatóban meghatározottak szerintfelhasználhatja.

A 14. életévét be nem töltött személy csak nagykorú személy felügyelete mellett használhat fel 1.pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméket.(3) Nem kell engedély a 16. életévét betöltött személynek a 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék -a petárda kivételével - megvásárlásához, birtoklásához, és ezeket egy időben összesen 1 kg nettó hatóanyagtartalomigtárolhatja, és a használati és kezelési útmutatóban meghatározottak szerint felhasználhatja.

A 16.életévét be nem töltött személy csak nagykorú személy felügyelete mellett használhat fel 2. pirotechnikaiosztályba tartozó tűzijáték terméket.”A rendelet 1.§ c) pontja megtiltja 3. pirotechnikai osztályba tartozó termékek 107. § (2)bekezdés szerinti engedély nélküli árusítását.

Mivel ezen a jogszabályhely alapján volt lehetséges a 3. pirotechnikai osztályba tartozó termékek év végi engedély nélkülifelhasználása, ezért ezek felhasználása idén év végén nem lehetséges sem közterületen, sem magánterületen

Összefoglalva az 1. és 2. (valamint a rendeletben egyáltalán nem szabályozott P1 és T1)osztályba tartozó pirotechnikai termékek bolti, valamint állandó tároló helyhez –beleértve a kézi tároló helyeket is – kapcsolódó forgalmazása most is és 2020. december28 és 31 között is lehetséges, az legálisan végezhető.

Ugyanezen termékek engedély és bejelentés nélküli felhasználása úgyszintén lehetséges magánterületen a továbbiakban is,azt a megjelent rendelet nem tiltotta meg!

2020. december 17.

Dr. Lengyel Gábor

jogász, pirotechnikus III (törzslap szám: 6009-23/1997)

 

TŰZIJÁTÉK TERMÉKEK

Földön, földközelben működő termékek

Általában ez a termékcsalád játékos jellegű, egész évben, és szilveszterkor is használhatók.

Jellemzőik: minden egyes darabjuk kizárólag kültéren használható. 

A termékeken található általában zöld, vagy fekete színű gyújtózsinórt gondosan elő kell készíteni, majd a földön kell meggyújtani. Amennyiben kézben történik a gyújtás, úgy azonnal a földre kell dobni őket, és biztonságos távolságba húzódni, amely minimum 5-6 méter. Minden esetben be kell tartani a termékismertetőben leírt minimális védőtávolságot!

Magas égési hőmérsékletük miatt komoly sebeket ejthetnek!

Recsegő csillagok:
Hangosan, recsegve, villogó fény kíséretében kb. 2 – 2.5 m2 területen ég el. Pl.: Recsegő labda, Flash


Forgók, pörgő rudacskák:
A kiáramló gáz hatására saját tengelye körül forognak, általában több szín váltakozásával. Pl.: tűzvirág


Füstök, füstölők:
Hangkíséret nélkül különböző színes füstöket eregetnek, terméknagyságtól függően változik a működési idelyük.Pl: Süsü, Paint Ball jelzőgránátok, ködgyertyák(mezőgazdasági technikai termék), jelzőfüsök


Szikraszökőkutak, szikra jet-ek, vulkánok:
A földről indítva szökőkútszerűen szikrákat lövellnek a magasba, általában folyamatosan növekvő intenzitással. Színük ezüst vagy arany, recsegő-durrogó efektekkel lehetnek tarkítva. Működési idelyük kb.: 30 mp-től 90 mp. Működési magasságuk 0,5 m – től 8 m. Ide tartozik a tortagyertya is.


Magasan működő termékek

Római gyertyák:
Papírcsőből egymásra töltött csillagokat lő a magasba. 8 – 20 db színes gömböt, vagy recsegő csóvát (üstökös) indít egymás után egy gyújtással. Kézben tartani veszélyes a cső szétrobbanása miatt. Használata: helyezzük a csövet a szilárd talajra, és rögzítsük eldőlés ellen biztonságosan, pl.: dróttal, vagy kötözővel egy karóhoz. A kilövés irányában, fölötte ne legyen semmilyen tárgy, vagy fa, ne hajoljunk sohase fölé!

Tűzijáték kisrakéták, nagyrakéták, röppentyűk:
Legismertebbek a pálcás rakéták. Sok fajta, és méretű található az üzletekben. 
Használatuk: Állítsuk lehetőség szerint üres üvegbe vagy csőbe a pálcát úgy, hogy a rakéta eldőlni ne tudjon, és a szabad ég felé irányuljon. Ha védőkupak található a gyújtózsinóron, akkor ezt távolítsuk el, ezután gyújtsuk meg, és távolodjunk el a terméktől az előírt védőtávolságra. Ne szúrjuk földbe, hóba, és egyéb helyre a pálcát, mert nem tud felrepülni, és ezzel könnyen balesetet okozhatunk.

Telepek:
A tűzijátékok felhasználóbarát, kényelmes, és az egyik leglátványosabb típusa. Kezelése egyszerű, egy gyújtással több tíz terméket lő a magasba, a lövések között késleltetés van. Használata: egyenes stabil talajra állítva a gyújtózsinórt úgy gyújtsuk meg, hogy közben semmilyen testrészünkkel sem hajoljunk a telep csövei fölé.
Kaliberek: 6mm – 65mm ig található, lövésszámok 16 – 225 db. A kaliberek egy terméken belül is lehetnek különbözőek, a látvány fokozása érdekében.
Színeik nagyon sokfélék. Lehetnek egyszínűek, változók, vagy vegyesek.
Ezek a legkeresettebb, és legbiztonságosabb „nagytűzijátékok”. Sok fajtájuk a profi kategóriába tartozik.


Kisbombák, bombák:
Leginkább gömb alakú termékek, melyeken egy papír tölcsér, vagy kis tabletta formájú kitüremkedés található, gyújtózsinórral szerelve. Átmérőjük 45, 50, 65 mm. Működési idejük 3-6 másodperc. Rengeteg színösszeállításban gyártják őket. A bombákhoz mellékelnek egy papírcsövet, úgynevezett vetőcsövet is. A vetőcsövet helyezzük a lezárt végével stabil talajra oly módon, hogy a működés során fel ne dőlhessen. A vetőcső fölött fa, villanyvezeték, egyéb tárgy ne legyen. A bombát a kitüremkedéssel lefelé helyezzük a vetőcsőbe úgy, hogy a gyújtószálat könnyedén meg tudjuk gyújtani, és a bomba leérjen a cső aljára. Gyújtás közben ügyeljünk arra, hogy semmilyen testrészünk ne lógjon a cső fölé Meggyújtás után azonnal távolodjunk el, minimum 10 méter távolságba, de legalább a terméken feltüntetett minimális távolságra. A késleltetés általában 3-6 másodperc, ez elegendő arra, hogy nem rohanva biztonságos távolságba húzódjunk. Ha több bombát is tartalmaz a termék, akkor a következő bomba betöltése előtt győződjünk meg arról, hogy parázsló darabok, illetve nagyobb maradványok nem maradtak a csőben, mert ezek rendellenes működést és balesetet is okozhatnak. A vetőcsövet -ha az papírból van- óvjuk a nedvességtől. Egy készlethez adott vetőcsövet csak az adott készlet működtetéséhez használjuk, több bombát kilőni belőle TILOS, és balesetveszélyes!